Üyelik Kuralları

Üyelik İşlemleri;

  Üyelik Formu ile gerçekleştirilmektedir.

Üyeliğin Amacı;

Samsun Üniversitesi öğretim öğrencileri, akademik ve idari personeli SAMÜ kütüphanelerinden üye olmaksızın yaralanabilirler. Ancak,

 • Ödünç verme hizmeti,
 • Kütüphaneler arası ödünç yayın/ belge sağlama hizmeti
 • Yerleşke dışı erişim hizmeti
 • Yayın sipariş etme hizmetlerinden yararlanabilmesi için kullanıcıların üye olunması gerekmektedir.

Genel Kurallar;

 • Kütüphaneye girişte ve ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
 • Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmesi, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları veya sesiz konuma getirmeleri gerekir.
 • Merkez ve şube kütüphanelerdeki materyaller elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İzinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.
 • Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.
 • Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır.

Üyelik Süresi;

 • Samsun Üniversitesi öğretim elemanı, idari personeli, sözleşmeli / misafir öğretim elemanı veya sözleşmeli idari personel görev yaptığı sürece,
 • Samsun üniversitesi öğrencileri veya misafir öğrenciler  öğrenimleri süresince,

Üyeliği Sona Erdirme veya Askıya Alma;

 • Üyelik Bitişi
  a) Personel, emeklilik, istifa, nakil, görevlendirme ve askerlik nedeniyle belli bir süre veya bütünüyle üniversiteden ayrıldığında, Daire Başkanlığından “ilişiği yoktur” onayı,
  b) Öğrenci, mezuniyetinde veya herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda Daire Başkanlığından “ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadır.
 • Askıya Alma
  a) Kullanıcılar kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür. Kütüphane kurallarına uymayanlar, güçlük çıkaranlar, kütüphane çalışanlarının görev yapmalarını engelleyenler, kütüphane içinde disiplini ve sükuneti bozanların üyelikleri 1 ay süre ile,
  b) Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren veya izinsiz materyal çıkaran kullanıcılar hakkında ilgili birimlere bildirilerek yasal işlem yapılması istenir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcıların 2 ay süre ile,
  c) Samsun Üniversitesi kimlik kartını başkasına kullandıran veya üzerinde tahrifat yapanların üyeliği 1 ay süre ile askıya alınır.