KİTS- Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi

Samsun Üniversitesi kütüphane koleksiyonunda yer almayan basılı kitapların belli bir süre için Türkiye’de anlaşmalı üniversite ve araştırma kütüphanelerinden Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) aracılığı ile sağlanan bir hizmettir.

Samsun Üniversitesi kütüphaneleri üyeleri bu hizmetten Kütüphane Hesabım oturumunu açtıktan sonra  “Üye İşlemleri” altında bulunan menülerden “KAÖ İstek” formunu  doldurarak yaralanabilirler. İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, istek detayının doğru ve eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Kaynağı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kaynağı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

KAÖ İstek Kullanım Kılavuzu

Samsun Üniversitesi Kütüphane Üyelerinin Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) Sisteminden Yararlanma Kuralları;

 • Hizmetten sadece Samsun Üniversitesi Akademik ve  İdari personeli, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri yararlanabilir.
 • Kullanıcılarımızın kütüphaneye gelmeleri veya kütüphane hesapları üzerinden “KAO İstek” formunu doldurmaları gerekmektedir.
 • Ödünç istenen yayınlar Merkez Kütüphaneden (Prof. Fuat Sezgin Kütüphanesi) teslim alınır ve Merkez Kütüphaneye iade edilir.
 • Ödünç yayın alma hizmetinde istek yapılan kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir.
 • Bir okuyucu bir seferde en fazla 5 adet bilgi kaynağı isteğinde bulunabilir.
 • İstenen bilgi kaynağının geliş süresi, kaynağı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişir.
 • Anlaşmalı olunan sağlayıcı kurumların ödünç verme hizmetlerine ve dış kullanıma açık olmayan bilgi kaynakları ve görsel işitsel malzemeleri bu hizmetin kapsamı dışındadır.
 • Sağlanan bilgi kaynaklarının ödünç alma süreleri ve kullanım koşulları sağlayıcı kurumun kütüphanelerası ödünç verme politikasına bağlı olarak değişir.
 • Ödünç alınan kaynağın zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda da kitabın ödünç alındığı kurumun kuralları geçerli olup, ödünç alan kullanıcı bu durumdan sorumludur.
 • İstekte bulunan kullanıcı ödünç alınan kaynağı, kütüphaneye bizzat gelerek teslim alır ve iade eder.  Sağlayıcı kurumun kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.

  Samsun Üniversitesi Kütüphanesinden Ödünç Bilgi Kaynağı İsteğinde Bulunan Kütüphaneler İçin Kurallar;

 • Ödünç bilgi kaynağı isteğinde bulunan kütüphane, KITS (ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla istekte bulunmalıdır.
 • İstekte bulunan kütüphanelere 30 gün süreyle bir seferde en fazla 5 kitap ödünç verilir ve süre uzatımı yapılmamaktadır.
 • Yapılan isteklerin kargo bedeli istekte bulunan kütüphaneye aittir.
 • Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan istek yapan kütüphane sorumludur ve Samsun Üniversitesi Kütüphane Yönergesinde belirtilen ilgili hükümler uygulanır.
 • Görsel-işitsel malzemeler, danışma ve ders kaynakları ve yeni yayınlar ödünç verilmez.
 • Samsun Üniversitesi Kütüphanesi  kullanıcılarının  kütüphanelerarası  ödünç verilen kaynağa  ihtiyaç  duyması  durumunda,  kütüphanenin  kaynakları  geri  çağırma  hakkı saklıdır

Sorumlu Personeller:

Öğretim Görevlisi Ali KAVAK  [email protected]

Kütüphaneci Ayşe Feride KOP [email protected]

Tel: 0 362 313 00 55 (dahili: 1401)