Kütüphanelerarası Ödünç Verme / ILL

Kütüphanelerarası ödünç verme (Inter Library Loan – ILL), Samsun Üniversitesi kütüphane koleksiyonunda yer almayan bilgi ve belge kaynaklarının belli bir süre için Türkiye’de anlaşmalı üniversite ve araştırma kütüphanelerinden veya diğer üye kurumlardan “Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)” ve “Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS)” aracılığı ile sağlanan bir hizmettir.

Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) için tıklayınız.

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) için  tıklayınız.

Sorumlu Personeller:

Öğretim Görevlisi Ali KAVAK  [email protected]

Kütüphaneci Ayşe Feride KOP [email protected]

Tel: 0 362 313 00 55 (dahili: 1401)