Abone Veritabanları

Eikon & Datastream (Abone)

FX, para, hisse, tahvil, metal, enerji ve tarım piyasaları ile ilgili eşzamanlı ve geçmişe dönük fiyat bilgisi, haber, rapor, analiz ve forecast’ları içeren Eikon ve dünyanın en geniş kapsamlı, en güvenilir makroekonomik veri tabanı ve anlık piyasa verilerine ulaşabileceğiniz Datastream servis paketi ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Bu servis kapsamında erişebileceğiniz belli başlı datalar aşağıdaki gibidir:

 • Anlık ve geçmişe dönük olarak forex, bono, CDS, commodity ve enerji piyasalarına erişim
 • Türkiye ile ilgili ekonomik, gündem, politik, sektörel ve şirket haberleri ile önemli dünya haberleri
 • Dünyanın en geniş makroekonomik veri tabanına erişim (geçmişe dönük olarak en kapsamlı database)
 • Makroekonomik tahminlerle ilgili uluslararası forecast verilerine erişim
 • Şirketlerle ilgili bilanço, rasyo, nakit akışı gibi verilerine erişim
 • Şirketleri ve ülkeleri ekonomik bazda kıyaslamaya elverişli modellere erişim
 • Anlık olarak Reuters haberlerine erişim
 • Reuters’in gerçekleştirdiği makroekonomik anketlere erişim
 • Bütün bu verilerin excel’e aktarımı

Veri Tabanının Kullanımı:

Eikon & Datastream veri tabanına, merkez kütüphanemizde yer alan bir bilgisayar üzerinden erişim sağlanabilecektir.

Sistem randevu usulü ile hizmetinizde olacağı için kullanacağınız günü ve saat aralığını 0362 315 00 55 (Dahili 1401) telefonuna arayarak bildirmeniz gerekmektedir.

Konular : ✔Ekonomi

Veritabanına Git >>

EASA (European Aviation Safety Agency) Aviation Regulations (Abone)

European Aviation Safety Agency (EASA), Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı havacılık güvenliği için Avrupa Birliği stratejisinin en önemli öğesidir. Ajansın misyonu sivil havacılıkta en yüksek ortak güvenlik ve çevre koruma standartlarını teşvik etmektir.

EASA içeriği düzenlemeler, belgelendirme, bakım, kural koyma, ajans önlemleri, kalite ve standardizasyon, EASA ağı, yönetim kurulu ve formları gibi aktif ve tarihi kategoriler için sağlanır.

Veri Tabanının Kullanımı ve Erişimi

EASA veri tabanına, IHS Markit’in getirmiş olduğu güvenlik politikasından kaynaklı olarak her kullanıcının kendine ait bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.

Söz konusu hesap aktivasyonu işlemlerine ilişkin kullanım kılavuzuna aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Konular : ✔Havacılık

Veritabanına Git >>

Academic Search Ultimate (Tüm Disiplinler)

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

İçerik:

 • Özetleri ile birlikte indekslenen 17,900’e yakın dergi
 • Toplam tam metin dergi : 11,900’den fazla
 • Hakemli tam metin dergi : 8,700’e yakın
 • Web of Science ya da Scopus indekslerindeki aktif tam metin dergi: 5,300’den fazla
 • Tam metin dergilerin indekslendiği sosyal ve beşeri bilimler alan ve atıf indeksleri: ATLA Religion, ERIC, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, PsycINFO, Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
 • Tam metin dergilerin indekslendiği fen bilimleri ve mühendislik alan ve atıf indeksleri: AGRICOLA, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, E.I. Compendex, GeoRef, Inspec, Science Citation Index (SCI), Scopus
 • 80 farklı ülkenin yayıncılarından derlenen küresel içerik.
 • Örnek yayıncılar: American Association for the Advancement of Science, American Bar Association, Cambridge University Press, Duke University Press, Elsevier, Johns Hopkins University Press, Karger AG, MIT Press, Oxford University Press, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley, World Scientific Publishing ve daha fazlası
 • Aralarında AAAS’nin Science dergisinin de bulunduğu dünyanın en önemli dergilerinin tam metinleri
 • 1887’ye kadar uzanan arşiv kapsamı

Konular : ✔Genel Çalışmalar ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index : 1913- 1983
1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Konular : ✔Bilim ✔Genel Çalışmalar ✔İşletme ve Ekonomi ✔Mühendislik

Veritabanına Git >>

Applied Science & Technology Index Retrospective
Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

Konular : ✔Eğitim ✔Bilim ✔Mühendislik

Veritabanına Git >>

Art Index Retrospective (H.W. Wilson) (Sanat)
Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

Konular : ✔Mimarlık ✔Resim ✔Sanat

Veritabanına Git >>

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır. İçerik:

• 1,000’den fazla süreli yayın

• Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale.

Konular : ✔İşletme ve Ekonomi

Veritabanına Git >>

Business Source Ultimate
İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b.

Konular : ✔Hukuk ✔İşletme ve Ekonomi

Veritabanına Git >>

Central & Eastern European Academic Source
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.

Konular : ✔Dil ve Edebiyat ✔Psikoloji, Felsefe ve Din ✔Genel Çalışmalar ✔Sosyal Bilimler ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

DynaMed: Kanıta Dayalı, Hasta Başı Bakım Aracı
Hekimler tarafından hekimler için hazırlanan DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplar verilir. En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler tarafından her gün incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur. Değerlendirme ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE’e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf tavsiyeler, hastalara sunalabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberler yer almaktadır.

DynaMed’in iş birliği yaptığı kurum ve derneklerden örnekler:

 • American College of Physicians (ACP)
 • American Medical Association (AMA)
 • McMaster University
 • Micromedex Solutions
 • The JAMA Network

DynaMed ekibindeki hekimlerin bağlı olduğu kurumlardan örnekler:

 • Harvard University
 • Massachusetts General Hospital
 • Yale
 • Brigham and Women’s Hospital
 • Dana Farber Cancer Institute
 • University of California San Francisco
 • Cleveland Clinic

Konular : ✔Dil ve Edebiyat ✔Psikoloji, Felsefe ve Din ✔Genel Çalışmalar ✔Sosyal Bilimler ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

Education Index Retrospective: 1929-1983
Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

Konular : ✔Eğitim ✔Mühendislik ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Sosyal Bilimler

Veritabanına Git >>

Emerald Premier eJournals
“Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım, bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 305 dergi bulunmaktadır.”

Konular : ✔Eğitim ✔Genel Çalışmalar ✔İşletme ve Ekonomi ✔Mühendislik ✔Sosyal Bilimler

Veritabanına Git >>

ERIC ( Eğitim Bilimleri )
ERIC (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi), dizine eklenmiş ve tam metin eğitim literatürü ve kaynakları hakkında güvenilir bir veri tabanıdır. Her türlü eğitim araştırmacısı için çok önemlidir.

Konular : ✔Eğitim

Veritabanına Git >>

European Views of the Americas: 1493 to 1750
John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:

 • Amerika’daki Britanyalılar
 • Ticaret
 • Keşifler
 • Amerika’daki Flemenkler
 • Amerika’daki Fransızler
 • Amerika’daki dinler ve inançlar
 • Korsanlar
 • Köle ticareti
 • ve çok daha fazlası...

Konular : ✔Genel Çalışmalar ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

GreenFILE (Çevre)
GreenFILE insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar. Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

Konular : ✔Bilim ✔Genel Çalışmalar ✔Mimarlık ve Sanat

Veritabanına Git >>

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984
Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

Konular : ✔Genel Çalışmalar ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Sosyal Bilimler ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

IEEE Xplore
IEEE/IEL veri tabanı, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek kalitedeki 195’i aktif olmak üzere toplam 366 IEEE ve IBM dergi ve magazine, yıllık 1.800’ün üzerinde IEEE konferans başlığından bildirilere ve taslakları hariç 6.200’den fazla onaylanmış ve yayınlanmış IEEE standardı olmak üzere toplam 4,3 milyondan fazla tam metin dokümana erişim sağlamaktadır.

Konular : ✔Mühendislik

Veritabanına Git >>

JSTOR
Edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, hukuk gibi konularda dergilere erişim sağlamaktadır. Dergilerin tüm sayılarına erişim sağlayan arşiv veri tabanıdır. Erişim sağlanan koleksiyonlar: Arts & Sciences I Arts & Sciences II Arts & Sciences III Arts & Sciences IV Arts & Sciences V Arts & Sciences VI Arts & Sciences VII Arts & Sciences VIII Arts & Sciences IX Arts & Sciences X Arts & Sciences XI Arts & Sciences XII Arts & Sciences XIII Arts & Sciences XIV Arts & Sciences XV Life Sciences Business IV Ecology & Botany II Ireland Collection Jewish Studies Collection Hebrew Journals Collection Sustainability Collection Ve ilgili koleksiyonlar içerisinde aşağıdaki özel konu paketlerine erişim sağlanabilecektir. Asia Biological Sciences Business & Economics Business I Business II Business III Ecology & Botany I Health & General Sciences Iberoamerica Language & Literature Mathematics & Statistics Music Music Legacy Religion & Theology

Konular : ✔Eğitim ✔Bilim ✔Dil ve Edebiyat ✔Psikoloji, Felsefe ve Din ✔Hukuk ✔Genel Çalışmalar ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Sosyal Bilimler ✔Tarih ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

Library, Information Science & Technology Abstracts
1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçerdiği konulardan bazıları şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları.

İçerik:

 • 610’dan fazla çekirdek dergiyi indeksler
 • 120’nin üzerinde derginin seçilmiş ve öncelikli sayılarını indeksler
 • 1960’a kadar uzanır
 • Güçlü bir konu terimleri sözlüğü vardır

Konular : ✔Sosyal Bilimler

Veritabanına Git >>

MasterFILE Complete
Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

Konular : ✔Eğitim ✔Bilim ✔Genel Çalışmalar ✔Sosyal Bilimler

Veritabanına Git >>

MasterFILE Reference eBook Collection
MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir.

Konular: ✔Biyografi, tarih, kariyer, yemek pişirme, edebiyat, şecere, sağlık, ebeveynlik, kişisel finans, siyaset, mimari, bilim, güncel olaylar, sosyal-duygusal sağlık, spor ve seyahat

Veritabanına Git >>

MEDLINE ( Tıp, Sağlık Bilimleri, Genetik, Kimya Biyoloji)
PubMed’de indekslenen 1,940 dergiyi “tam metin” olarak içermektedir. Bu geniş kapsamlı içerik, hiç bir sınırlama getirmeden PubMed’de en çok kullanılan dergilerin çoğuna erişim anlamına gelir. Tam metin kapsamı 1965’li yıllara kadar uzanan MEDLINE Complete tıbbi literatür açısından eksiksiz bir araştırma aracıdır. TIP ana konu basligi olup ilgili diger disiplinler olan Eczacilik, Hemsirelik, Veterinerlik ve Hasta Bakimi Yonetimi ile ilgili de onemli dergileri tam metin sunabilmektedir.

Konular : ✔Bilim ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

Newspaper Source Plus
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

İçerik:

• 1,200+ tam metin gazete

• 130 haber bülteninden haberler

• 67 milyona yakın tam metin makale

Konular : ✔Genel Çalışmalar

Veritabanına Git >>

Newswires
Associated Press Newswire (eski AP NewsMonitor koleksiyonu) Associated Press'in toplanan haberlerini içeren tam metin bir veritabanıdır. Bir haber hikayesine bir bağlantı tıklandığında, hikayenin Ayrıntılı Kaydına ve HTML Tam Metnine getirilirsiniz.

Konular : ✔Genel Çalışmalar

Veritabanına Git >>

Open Dissertations

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,200,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Konular : ✔Bilim ✔Genel Çalışmalar ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

ProQuest Dissertations and Theses Global
Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür.18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.

Konular : ✔Genel Çalışmalar

Veritabanına Git >>

PubMed İndeksi: MEDLINE (Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)
Tıp, sağlık ve yaşam bilimleri alanları için temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için akıllı bağlantı fonksiyonu sunar. MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak Arşiv sayıları 1809’a kadar uzanan 5,600’den fazla PubMed dergisinde yer alan 25 milyondan fazla makale özetleri ile birlikte indekslenir.

Konular : ✔Tıp

Veritabanına Git >>

Regional Business News
Bölgesel İş Dünyası Haberleri , Birleşik Devletler ve Kanada eyaletleri için tam metinli bölgesel ticari yayınlar sunmaktadır. Kullanıcılar güvenilir haber kaynaklarından gazete, dergi ve diğer kaynakları arayabilirler.

Konular : ✔Genel Çalışmalar ✔İşletme ve Ekonomi ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Veritabanına Git >>

Science Direct Elektronik Ders Kitapları
EKUAL aracılığı ile Elsevier Türkiye tarafından, Science Direct elektronik ders kitapları...

Konular : ✔Genel Çalışmalar

Veritabanına Git >>

ScienceDirect
Science Direct, 2000 üzerinde akademik dergi ile fen, mühendislik, tıp, işletme ve sosyal bilimler alanlarında makalelere tam metin erişimi sağlayan disiplinler arası elektronik veri tabanıdır. 2002- sonrası yayınları kapsamaktadır.

Konular : ✔Eğitim ✔Bilim ✔Dil ve Edebiyat ✔Psikoloji, Felsefe ve Din ✔Hukuk ✔Genel Çalışmalar ✔İşletme ve Ekonomi ✔Mühendislik ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Sosyal Bilimler ✔Tarih ✔Mimarlık ve Sanat ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

Scopus
Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale ozu ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve beseri bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5,000’in üzerindeki yayıncının 19,500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

Konular : ✔Eğitim ✔Bilim ✔Dil ve Edebiyat ✔Psikoloji, Felsefe ve Din ✔Hukuk ✔Genel Çalışmalar ✔İşletme ve Ekonomi ✔Mühendislik ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Sosyal Bilimler ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983
Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

Konular : ✔Sosyal ve Beşeri Bilimler

Veritabanına Git >>

SpringerLink
Mimarlık, mühendislik, hukuk, matematik, psikoloji, eğitim ve dil, fizik, kimya, sosyal bilimler gibi disiplinler arası konuları içeren e-dergi veritabanıdır.

Konular : ✔Eğitim ✔Bilim ✔Dil ve Edebiyat ✔Psikoloji, Felsefe ve Din ✔Hukuk ✔Genel Çalışmalar ✔İşletme ve Ekonomi ✔Mühendislik ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Sosyal Bilimler ✔Tarih ✔Mimarlık ve Sanat ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

Taylor & Francis Online
Taylor & Francis Online Dergi Arşivi antropoloji ve arkeoloji, coğrafya, planlama, şehircilik ve çevre, çevre ve tarım, davranış bilimleri, eğitim, fizik, işletme, yönetim ve ekonomi, kimya, kütüphanecilik, matematik ve istatistik, medya, kültür ve iletişim çalışmaları, mühendislik, bilgisayar ve teknoloji, politika, uluslararası ilişkiler, sağlık ve sosyal bakım, sanat ve beşeri bilimler, sosyoloji ve ilgili disiplinler, spor, dinlence ve turizm, stratejik savunma ve güvenlik çalışmaları, suçbilimi ve hukuk konularında 1750’den fazla dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

Konular : ✔Eğitim ✔Bilim ✔Dil ve Edebiyat ✔Psikoloji, Felsefe ve Din ✔Hukuk ✔Genel Çalışmalar ✔İşletme ve Ekonomi ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Sosyal Bilimler ✔Tarih ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

Teacher Reference Center
Öğretmen Referans Merkezi (TRC), öğretmenler için tamamlayıcı bir araştırma veri tabanı olup, 220'den fazla hakemli dergi için dizin oluşturma ve özet sunmaktadır.

Konular : ✔Eğitim ✔Genel Çalışmalar ✔Sosyal Bilimler

Veritabanına Git >>

The Belt and Road Initiative Reference Source
“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

İçerik:

• 5,000’e yakın tam metin dergi

• 50’den fazla gazete ve haber bülteni

• 260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi

• 1965’e kadar uzanan arşiv sayıları

Konular : ✔Hukuk ✔Mühendislik ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Mimarlık ve Sanat ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

TR Dizin
ULAKBİM’in temel misyonlarından biri de, Türkiye’nin bilimsel bilgi birikimini yansıtacak ürünler geliştirmektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların en önemlileri arasında, araştırmacıların ulusal ve bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen TR Dizin (2013 yılı sonuna kadar Ulusal Veri Tabanları-UVT adıyla yürütülen) yer almaktadır.

Konular: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Veritabanına Git >>

Web News
EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber akışına neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon geniş çeşitlilikte iş dünyası ve genel haber konularından 14.000'den fazla haber akışını içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Konular : ✔Genel Çalışmalar

Veritabanına Git >>

Web of Science
Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve Insani Bilimleri konu alan 12.000’den fazla dergi ve 148.000 konferans bildirisini duzenli olarak tarayarak arastirma alaninizla en ilgili ve prestijli yayinlara ulasmanizi saglar. Arastirma alaninizda yayin ureten uzman arastirmacilarin calismalarindaki referans bilgilerini ve konu iliskilerini kullanarak birbiriyle ilgili tum kayitlara linkler verir.

Konular : ✔Eğitim ✔Bilim ✔Dil ve Edebiyat ✔Psikoloji, Felsefe ve Din ✔Hukuk ✔Genel Çalışmalar ✔İşletme ve Ekonomi ✔Mühendislik ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Sosyal Bilimler ✔Tarih ✔Mimarlık ve Sanat ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>

Wiley Online Library
Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. Wiley dergileri hakkında: • 1.214 Wiley dergisinin etki değeri bulunmaktadır ve bu dergiler 2016 yılında Journals Citation • Report’ta (JCR) indekslenmiştir. • 363 Wiley dergisi kendi alanında en iyi ilk 10 dergi arasındadır. • 26 Wiley dergisi 2016 yılında en başarılı dergi sıralamasında 1. sıraya yükselmiştir. • 142,006 Wiley makalesi 2016 yılında JCR’de indekslenmiştir. • 784 derginin 2016 yılında etki değeri artmıştır. • Wiley makalelerine 6,678,048 atıf yapılmıstır, bu da JCRdeki atıfların %12’sinin Wiley makalelerinden • geldiğini göstermektedir. • Wiley makaleleri 34 alanda en çok paylaşılan makalelerdir. • CA- A Cancer Journal for Clinicians dergisinin etki değeri 187.04’tür ve JCR’de etki değeri en yüksek dergidir. Bu dergi ANKOS dergi paketi içinde yer almaktadır. Wiley Online Library araştırma alanları: • Kimya • İşletme, ekonomi, finans, istatistik • Tıp • Yaşam Bilimleri • Matematik • Veterinerlik • Diş Hekimliği • Polimer ve Materyal Bilimleri • Eczacılık • Fizik ve Astromi • Psikoloji • Eğitim Bilimleri • Mühendislik • Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi • Mimarlık ve Planlama • Sanat ve Uygulamalı Sanatlar • Biyoloji • Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik • Hücre ve Moleküler Biyoloji • Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi • Genetik • Coğrafya & Keşifler • Tarih • Arkeoloji

Konular : ✔Eğitim ✔Dil ve Edebiyat ✔İşletme ve Ekonomi ✔Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ✔Tarih ✔Mimarlık ve Sanat ✔Disiplinlerarası

Veritabanına Git >>