Kullanıcı Eğitimi

 

 

Bu hizmet kapsamında ;

  • Eğitim verilecek gruplar oluşturulur. Gruplar, akademik ve idari personel; lisansüstü, lisans, ön lisans öğrencileri ve dış kullanıcılar şeklinde belirlenir.
  • Üst yönetime kullanıcı eğitimi ve bilgi okuryazarlığı programlarının önemi belirtilir. Üst yönetimle birlikte, sağlıklı bir iletişim kurularak, akademik birimler tarafından da bu hizmetin desteklenmesi sağlanır. Kütüphaneci-öğretim üyesi işbirliği çerçevesinde, değişen kullanıcı beklenti ve gereksinimlerine uygun kullanıcı eğitimleri organize edilir.
  • Her akademik yıl ya da yarı yıl başında yeni başlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine; kendi fakültelerinde yapılan oryantasyon günlerinde genel tanıtım amaçlı sunum ve söyleşiler gerçekleştirilir. Aynı gruplara belirli aralıklarla; fiziksel mekan tanıtımı, kütüphane koleksiyonuna erişim, kaynakların tanıtımı, internet hizmetleri, otomasyon programının tanıtımı yapılır. Koleksiyona dahil edilmesi istenen kaynaklar için izleyecekleri yol hakkında da bilgi verilir.
  • Ofislerde, bölümlerde, bilimsel bilgiye erişim derslerinde informal ya da formal eğitim (otomasyon programı, ekaynaklarda yayın arama, uygulamalı anlatım vb.) verilir.
  • Dekanlar ve bölüm başkanları ile görüşülerek akademik birimlerde düzenli olarak gerçekleştirilen «makale saatleri, seminer» günlerinde eğitim düzenlenir.