Danışma Hizmeti

Danışma Hizmeti ile Samsun Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunan her formdaki kayıtlı bilgiye erişim için bilgi ve tavsiye desteği ile kullanıcıların doğrudan ve dolaylı sorularının cevaplanması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla görevlendirilen danışma kütüphanecileri;

  • Araştırmacılara çalışmalarında yardımcı olma ve gerektiğinde birlikte kaynak taraması yaparak araştırmacının bilgiye erişiminin sağlanması,
  • Çeşitli içerik ve düzeyde eğitim-tanıtım faaliyetleri ile kütüphane kaynaklarının tanıtımı ve etkin kullanımının artırılması,
  • Kullanıcılarda kütüphane bilincinin oluşturulması için çağdaş teknik ve yaklaşımlarla eğitim ve oryantasyon verilmesinde etkin rol üstlenirler.

Kütüphane Danışma Birimi

0362 313 00 55 (1401-1402-1403)

 twitter-icon twitter.com/LibrarySamsun
facebook-icon facebook.com/LibrarySamsun