TÜBESS- Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Sistemi

TÜBESS nedir?

Ülkemizdeki araştırmacıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ulusal bir toplu katalog (TO-KAT) üzerinden bilgi merkezleri / kurumlar arasında fotokopi ve/veya ödünç verme yoluyla kaynak paylaşımını mümkün kılan bir “Ulusal Belge Sağlama Ağı”dır.

Hizmet gereği istenen yayın, kütüphane koleksiyonunda mevcut değilse, Türkiye’deki diğer araştırma ve üniversite kütüphanelerinden sağlanır.

 

Kimler Yararlanabilir?

SAMÜ TÜBESS hizmetinden SAMÜ Akademik Personeli ve Lisansüstü öğrencileri yararlanır.

 

Neleri isteyebilirim?

Makale, kitap ve tezler için istek yapılabilir. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.

YÖK Tez Merkezi’nden tam metni indirilemeyen FARKLI üniversitelerde yapılmış tezler Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) aracılığı ile YÖK’ten sağlanır.

 

Nasıl istek yapabilirim?

İsteğim ne kadar sürede karşılanır?

Başvuruların karşılanma süresi ilgili kütüphanenin belge sağlama politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ücretlendirme ?

Belge sağlama fotokopi/ödünç verme ücretleri her kurumun kendi ücret politikasına göre değişiklik gösterecektir.

TÜBESS kapsamında gerçekleşecek işlemlerin ulusal çapta kargo ihalesi ULAKBİM tarafından gerçekleştirilip, sabit ücret uygulanacaktır.Hizmet ve kargo bedeli TÜBESS sorumlusuna elden ödenir.

ÖNEMLİ  NOT:
TÜBESS üzerinden istekte bulunulan tez ücretsiz olup, TÜBESS sorumlusuna elektronik olarak sağlanmaktadır; fakat TÜBESS Katılım Protokolü”nün 6.3.5. maddesi gereğince tezi istekte bulunan kişiye tezin sadece BASILI formatı teslim edileceğinden çıktı ücreti kütüphane içinde yer alan fotokopi bölümüne ödenecektir.

 

Sorumlu Personeller:

Öğretim Görevlisi Ali KAVAK  [email protected]

Kütüphaneci Ayşe Feride KOP [email protected]

Tel: 0 362 313 00 55 (dahili: 1401)