Hakkımızda

Hakkımızda

Samsun Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi’nin nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin değerli mensupları olan akademisyenlere, öğrencilere ve personele kaliteli bir şekilde bilgi hizmeti sunarak bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda zenginleşmelerine öncülük etmektedir. Başkanlığa bağlı olarak, Canik Kampüsünde Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi ile birlikte Ballıca ve Kavak Kampüslerinde birim kütüphaneleri bulunmaktadır.

Başkanlığımıza bağlı bulunan tüm kütüphanelerde bilgi kaynakları çağdaş kütüphanecilik anlayışına göre, uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmaktadır. Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarıyla (kitaplar, e-kitaplar, veritabanları vb.) hizmet verilen kütüphanelerimizde, kataloglamada RDA-Kaynak Tanımlama ve Erişim (Resource Description and Access) kataloglama kuralları uygulanırken, sınıflamada ise Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Library of Congress Classification System) kullanılmaktadır.

Samsun Üniversitesi akademik personeli ve öğrencileri, kütüphanenin elektronik bilgi kaynaklarına kampüs içi ve kampüs dışı erişim sağlayabilmekte ve literatür taraması yapabilmektedir.

Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi Şeması (Library of Congress Classificiation System)