CABI Global Health

Değerli Kullanıcılarımız,

Temel literatürü ele alan uluslararası tıp ve sağlık araştırmalarında halk sağlığına adanmış tek uzman bibliyografik abstrakt ve indeks veritabanı olan ve içerisinde 135.000’in üzerinde tam metin makaleyi  barındıran Global Health veritabanına 15 Eylül 2021 – 01 Kasım 2021 tarihleri arasında ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.

Global Health veritabanın kapsamı;

 • Biyomedikal yaşam bilimleri
 • Kronik hastalıklar,
 • Tanı ve tedavi
 • Çevresel ve mesleki sağlık
 • Epidemiyoloji ve biyoistatistik
 • Sağlık teşvikleri
 • Sağlık sistemleri
 • Bulaşıcı hastalıklar ve parazitoloji
 • Beslenme ve Gıda Bilimleri
 • Halk sağlığı
 • Acil durumlar
 • Tropikal ve uluslararası sağlık