Abone Veritabanları

Academic Search Complete

Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search™ Complete, 7,300’ü hakemli dergi olmak üzere, 8,500’den fazla süreli yayını tam metin olarak içeren, değerli ve kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Hemen hemen tüm akademik disiplinlerden tam metinlere erişim mümkündür.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biri olan “Applied Science & Business Periodicals Retrospective” veritabanına TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) kapsamında erişim sağlanmıştır.

Applied Science & Technology Index Retrospective

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biri olan “Applied Science & Business Periodicals Retrospective” veritabanına TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) kapsamında erişim sağlanmıştır.

Business Source Complete

İktisadi ve idari bilimler veri tabanı. Veri tabanı içerisindeki kaynaklar 1886’lı yillara kadar geriye giden bir içerikle indekslenmiştir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan 1,300’ün üzerindeki derginin atıf ve referans bilgileri yanı sıra, en çok atıfta bulunulan 40,000 yazarın ayrıntılı profillerini içermektedir.

CAB Abstracts

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır.

Dynamed

Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp konularında kullanılan klinik bir arama motorudur. DynaMed klinik olarak özetlenmiş yaklaşık 3,000 konu başlığını sunmaktadır.

Education Index Retrospective

Çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, , kütüphanecilik, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim vb. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar.

Emerald Premier eJournal

Ağırlıklı olarak yönetim bilimleri alanında yayın yapan Emerald Yayınevi’nin bütün e-dergilerini içeren Emerald Premier eJournal Koleksiyonudur. Toplam 306 adet dergiye 13 ana konu başlığı altında erişim sağlanmaktadır.

Hiperkitap

(Deneme Erişimi / Erişim Bitiş Tarihi: 30.06.2020)

Hiperlink tarafından geliştirilmiş, akademisyenlerin ve öğrencilerin akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi olan HiperKitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 350’den fazla yayınevinin 20.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. On binlerce e-kitabın yanı sıra HiperKitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

Sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veritabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır.

IEEE / IEE Electronic Library (IEL)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instute of Electrical Engineers (IEE) organizasyonlarına ait 1950 yılından bu yana yayınlanmış olan bütün süreli yayın ve konferans bildirilerini tam metin  olarak kapsar.

iThenticate

Akademik çalışmalarda makale kontrolü için kullanılan akademik intihal engelleme programıdır. IThenticate programı, 14 milyonun üzerinde web sayfası ve 50.000 üzerindeki akademik dergi ve kitaptan oluşan veri tabanı ile programa yüklenen makale, ders kitabı, ders materyalleri, proje teklifleri karşılaştırmasının ve benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

JSTOR Archive Journal Content

JSTOR, içerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.

Mendeley

Kaynak düzenleme, araştırmalarınızı paylaşma ve kaynakça oluşturma konularında sunduğu esnek araçlarla araştırma ve makale yazım sürecinizi sorunsuz ve kolay hale getiren bir referans yönetim aracıdır.

OVID Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journals

Tıp ve ilgili bilim dalları ile ilgili LWW dergilerini tam metin olarak kapsar.

ProQuest Dissertations & Theses

Uluslar arası tezlerde dünyanın en geniş arşividir. 1997 yılından itibaren, 1.200.000‘ in üzerinde doktora ve mastır tezine Tam Metin erişim imkanı sağlar. 1861-1997 yılları arasındaki tezlerin indeksine erişim imkanı vardır. 293 konu kategorisini, 132 ülkeden tezi içermektedir.

ScienceDirect Freedom Collection

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi. Veritabanında toplam 2095 dergi bulunmaktadır.

Scopus

Scopus, hakemli literatür ve kaliteli Web kaynaklarına ilişkin erişim sağlayan öz (abstract) ve atıf veritabanıdır. Araştırma izleme, analiz etme ve görselleştirme için akıllı araçlara sahiptir ve araştırmacıların iş akışına kolayca entegre olur. Scopus ayrıca Araştırma Performans Ölçüm (RPM) araçları da sunar, bunlar yazarları, araştırma eğilimlerini ve dergileri değerlendirmeye yardımcı olur.

SpringerLink

Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve hayat bilimleri konularını içeren (1997’den günümüze) tam metin makale koleksiyonudur.

Taylor&Francis

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Turnitin

Akademik çalışmaların kontrolü için öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılan akademik intihal programıdır.

Web of Science

Science Citation Index Expanded (1980 yılından günümüze) • Social Sciences Citation Index (1980 yılından günümüze) • Conference Proceedings Citation Index- Science (1990 yılından günümüze) • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990 yılından günümüze), atıf indekslerinin Web ortamında taranmasına imkan veren çok disiplinli bir veritabanıdır.

Wiley Online Library

Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.