Genel Bilgi

Genel Bilgi

Samsun Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi’nin nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin değerli mensupları olan akademisyenlere, öğrencilere ve personele kaliteli bir şekilde bilgi hizmeti sunarak bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda zenginleşmelerine öncülük etmektedir. Başkanlığa bağlı bir Merkez Kütüphane ile bazı Yüksekokullarda birim kütüphaneleri bulunmaktadır.

Samsun Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, LC (Library of Congress) Sınıflama Sistemine göre sınıflandırması yapılmış basılı ve elektronik bilgi kaynaklarıyla (kitaplar, e-kitaplar, veritabanları vb.) hizmet vermektedir. Samsun Üniversitesi akademik personeli ve öğrencileri, kütüphanenin elektronik bilgi kaynaklarına uzaktan da erişim sağlayabilmekte ve literatür taraya bilmektedir.

Misyon (Özgörev)

Nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen,  ülkemizin öncelikli alanları için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir üniversite olmak; bu kurumsal kimliği özümsemiş, katılımcı ve eleştirel anlayışı benimseyen bireyler yetiştirmeye öncülük etmektir.

Vizyon (Özgörüş)

Nitelikli toplum tahayyülüne ulaşmış, nitelikli eğitim ve araştırmalar ile Türkiye’nin gününe ve geleceğine katma değer sağlayan üniversite.